Záruka

BASSO ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Údaje o jazdnom kole
Model: *
Rám: *
Veľkosť rámu: *
Sériové číslo rámu: *
Dátum nákupu: *
Predajca: *
Kópia dokladu o kúpe: *
Osobné údaje
Meno: *
Priezvisko: *
Adresa: *
E-mail: *
Telefónne číslo *
Dátum narodenia: *
* - Takto označené položky je nutné vyplniť